บริษัท เจ ฟินเทค จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือของกลุ่มบริษัทเจมาร์ท ที่ตั้งเป้าหมายขยายโอกาสทางธุรกิจเข้าไปสู่ธุรกิจทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก โดยมีวิสัยทัศน์มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมยึดมั่นหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และตอบแทนคืนสู่สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีความประสงค์เปิดรับพนักงานในหลายตำแหน่ง

Call Center ประจำสาขาสุทธิสาร

อัตรา : 40 อัตรา

เงินเดือน : 15,000 up (ฐานเงินเดือน 11,000+2,000+ค่าคอมมิชชั่น)

สถานที่ทำงาน : รัชดาซอย 20 ตรงข้าม สน.สุทธิสาร

รายละเอียดของงาน
- ติดต่อลูกค้าแจ้งยอดค้างชำระ
- แนะนำช่องทางการชำระเงิน
-ถ้ามีประสบการณ์ด้านการเร่งรัดหนี้สินจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

IT Support

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสรา้งบริษัท

สถานที่ทำงาน : เลขที่ 327/7 อาคารเจมาร์ท ชั้น1 ถ.รามคำหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม 1024

รายละเอียดของงาน
1.งาน Support+Software/Hardware
2.สนับสนุนรายงานตามความต้องการ User
3.ดูแลและตรวจสอบการทำงานของ Server
4.ดูแลและตรวจสอบการทำงานของ อุปกรณ์ Network
5.หาข้อมูลหรือวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆในระบบ
6.จัดหา จัดทำโครงการจำเป็นในการพัฒนาบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวส - ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์, ระบบเครือข่าย, ระบบฐานข้อมูล
 • มีความรู้เรื่องระบบ Network และฐานข้อมุล SQL
 • สามารถติดตั้ง ดูแลรักษาและซ่อมบำรุง Hardware และ Software
 • สามารถประยุกต์งาน VBA กับ MS Officer ได้
 • มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

Checker Credit

อัตรา : 5 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : อาคารเจมาร์ท รามคำแหง 157/1-2

รายละเอียดของงาน
-ตรวจสอบเอกสารลูกค้าและออกพื้นที่เพื่อไปดูสถานที่จริง
-ตวรจสอบเอกสารตามเต้นท์รถและเล่มทะเบียนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 20-40 ปี
 • สามารถทำงานออกนอกพื้นที่ได้
 • มีความอดทนสูง
 • สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี

Marketing Officer

อัตรา : 3 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 157/1-2

รายละเอียดของงาน
1.ประสานงานทั้งหมดทั้งภายนอกและภายใน
2.จัดทำ Report ต่างๆ
3.ออก Event นอกสถานที่ตามที่ได้รับหมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้ MS Office ได้
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Admin Marketing

อัตรา : 3 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 157/1-2

รายละเอียดของงาน
1.จัดทำเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • สามารถใช้ MS Office ได้
 • มีวินัยและความรับผิดชอบ

Factoring Officer

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 157/1-2

รายละเอียดของงาน
-วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการอนุมัติวงเงิน
-เจรจาต่อรองเสนอเงื่อนไขที่เหมาะสมและความเป็นไปได้
-จัดทำหนังสือยืนยัน Factoring
-ติดตามและประสานงานทางด้านเอกสารสัญญา Factoring
-อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขี้นไป
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

Direct Sales ประจำกรุงเทพมหานคร

อัตรา : 5 อัตรา

เงินเดือน : 9,900 บาท + ค่าคอม

สถานที่ทำงาน : โซนกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของงาน
1.หาลูกค้าที่สนใจสมัครสินเชื่อเจ มันนี่
2.รับสมัครลูกค้าเจ มันนี่
3.ค้นหาพื้นที่ๆต้องการเปิดบูธ
4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5.สามารถเดินทางในโซน กทม ได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • 2.วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • 3.มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • 4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • 5.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Java Developer

อัตรา : 3 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 157/1-2

รายละเอียดของงาน
1.มีความรับผิดชอบในการติดตั้งระบบกำหนดค่าและบำรุงรักษาตามมาตรฐานที่ระบุและสอดคล้องกับแนวทางการสนับสนุนแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย
2.สนับสนุนการดำเนินงานในแต่ละวันและการเปลี่ยนแปลง
3.ด้วยเครื่องมือเชิงรุกตรวจสอบประเมินผล (ประสิทธิภาพความพร้อมใช้งานและความเชื่อถือได้) และแนะนำให้ปรับปรุงสถานะและการปรับปรุงระบบ
4.การตรวจสอบและประสานงานกับเพื่อน / ทีมตรงข้ามเพื่อทำการวิเคราะห์สาเหตุ
5.รวบรวมประวัติของข้อมูลประสิทธิภาพเพื่อผลิตและเสนอแนะสำหรับการวางแผนกำลังการผลิต
6.ทำการฟื้นฟูระบบติดตั้งและย้ายข้อมูล

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศ ชาย / หญิงสัญชาติไทยอายุระหว่าง 22 - 35 ปี
 • 2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขา Computer-Science, Technology หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 3.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ แต่มีประสบการณ์ใน Java platform program อย่างน้อย 1-2 ปี
 • 4.มีประสบการณ์ด้าน Java Programming, Java EE, Servlet / JSP, JDBC, Hibernate, iReport (Jasper), Web Service (SOAP / REST / XML), JSF, AJAX, MVC Concept
 • 5.มีประสบการณ์ด้าน Database, Oracle, MySQL เป็นอย่างดี
 • 6.มีประสบการณ์ใน SOA, BPM, ESB เกี่ยวกับแนวคิดและเทคโนโลยีเป็นอย่างดี
 • 7.กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ
 • 8.มีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม
 • 9.มีทัศนคติที่ดีและกระตือรือร้นในการทำงาน

Compliance

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 157/1-2

รายละเอียดของงาน
1.ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบและมารตรฐานการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้บริหาร
2.ดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมกำหนดแนวทางในการป้องกัน และแก้ไข
3.ทบทวนระบบงาน ประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย , เผยแพร่หลักเกณฑ์และระเบียบ
4.วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎหมาย
5.จัดอบรมกฎระเบียบให้กับแต่ละแผนก
6.จัดทำคู่มือการฝึกอบรม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขานิติศาสตร์
 • มีความรู้เรื่องกฎหมาย บริษัทจำกัด , บริษัทมหาชน , พรบ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
 • มีใบประกอบอนุญาตว่าความ
 • มีประสบการณ์ในการทำคดีแพ่ง

เจ้าหน้าที่บัญชีด้านรับ

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 157/1-2

รายละเอียดของงาน
- บันทึกการรับรู้รายได้ , บันทึกประมาณการด้านรับ
- ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกบัญชี(ด้านรับ)
- จัดทำรายงานภาษาขาย
- จัดทำรายละเอียดประกอบงบ
- จัดทำการออกใบแจ้งหนี้ , ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี
- อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาการบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์คล่อง (word,excel)
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการ์บัญชีลูกหนี้-การเงินด้านรับ

Sales ประจำบูธ ถนนสรงประภา ซ.9/1 ดอนเมือง

อัตรา : 3 อัตรา

เงินเดือน : 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : ประจำบูธ ถนนสรงประภา ซอย 9/1 หน้า Happy Condo

รายละเอียดของงาน
1.หาลูกค้าที่สนใจสมัครสินเชื่อเจ มันนี่
2.รับสมัครลูกค้าเจ มันนี่
3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-28 ปี
 • 2.วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • 3.มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • 4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • 5.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน
- สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-11.30 น. , 13.00-16.00 น.
- สมัครทาง E-Mail
- สมัครผ่าน JobTH.com
- เบอร์โทร 02-308-9914 / 02-308-9815

บริษัท เจ ฟินเทค จำกัด
อาคาร เจมาร์ท ชั้นที่ 3-4 เลขที่ 325/8 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 064-301-4705 / 02-308-9815
แฟกซ์ : 02-308-9000

ติดต่อ : คุณเต้ย

http://www.jfintech.co.th