สำนักงาน วิชาการรัฐศาสตร์
"สำนักงาน วิชาการรัฐศาสตร์ " ทำธุรกิจเกี่ยวกับการเรียนการสอน เป็นผู้จัดการ CEO ในการเรียนให้กับ นิสิตนักศึกษาที่ต้องการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ภายใน 2 ปีครึ่ง - 3 ปี โดยการ เป็นผู้แนะนำการเรียน วางแผนการเรียนทุกเทอมจนจบการศึกษา ดูแลเรื่องเอกสารการเรียน จัดทำสรุปแบบทดสอบ ส่งตรงถึงบ้าน ให้แก่นักศึกษาในโครงการ ดูแลนักศึกษาในทุกเรื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา มากว่า 18 ปี ต้องการรับสมัครพนักงานจำนวนมากเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น

Sales Executive จังหวัดประจวบ เงินเดือน 20,000

อัตรา : 5

เงินเดือน : 20,000-25,000 บาท , ค่าน้ำมัน5,000 ,ค่าโทรศัพท์ ,

สถานที่ทำงาน : หน่วยงานราชการ,ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

รายละเอียดของงาน
1. ประชาสัมพันธ์โครงการในหน่วยงานราชการและหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อรับสมัครนักศึกษาใหม่ที่ต้องการเรียนต่อระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง
 • อายุ 25- 40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • ่มีประสบการณ์เฉพาะตำแหน่ง 3 ปี ขึ้นไป
 • มีทักษะในการบริหารทีมสูง
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ
 • มีรถยนต์สามารถนำมาใช้งานได้ พร้อมใบอนุญาตขับขี่
 • ท่องเที่ยวต่างประเทศ

Online Marketing)

อัตรา : 10

เงินเดือน : 16,000 - 20,000 (ตามประสบการณ์)

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล

รายละเอียดของงาน
-ทำการตลาดออนไลน์ Email Marketing, Web Analytics โดยใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง ผสมผสานกับวิธีทางการตลาด ในการแจ้งข่าวสารต่างๆ เช่นข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรมภายในองค์การ ข่าวการเปิดรับสมัคร และอื่นๆ โดยช่องทาง Facebook / Twitter / You tube/ Website Online
- กำหนดทิศทาง วางแผนนำเสนอข้อมูลใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเว็บไซต์ และผลิตภัณฑ์ของบริษัท
- วางแผนส่งเสริมสินค้าและบริการ เพื่อตอบสอนและดึงดูดลูกค้าผ่านช่องทางสื่อ Social Media (Facebook/ Instagram/Google + Yotube )
- เพิ่มโอกาสและช่องการในการสร้างยอดขายผ่าน Website และ Social Network 9งๆ
- วิเคราะห์ประสิทธิผลขอกงานตลาดออนไลน์ที่ได้จัดทำไป
- จัดทำและบริหารยอดในส่วนงานออนไลน์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- เลือกหาช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ช่องทางใหม่ๆ
* ปฏิบัติงานที่อาคารสำนักงานวิชาการรัฐศาสตร์ ลาดพร้าว 42

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์เฉพาะตำแหน่ง2 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ
 • มีความรับผิดชอบสูง

ผู้ช่วยหัวหน้าCallcenter

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : ลาดพร้าว42

รายละเอียดของงาน
ช่วยหัวหน้าดูแลการปฏิบัติงานของแผนก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เฉพาะตำแหน่ง 2 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ
 • มีความรับผิดชอบสูง

Sales จังหวัดลพบุรี

อัตรา : 2

เงินเดือน : 20,000-25,000 บาท , ค่าน้ำมัน5,000 ,ค่าโทรศัพท์ ,

สถานที่ทำงาน : ลพบุรี

รายละเอียดของงาน
ออกนอกสถานที่ตามหน่วยงานต่างๆเพื่อพบลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เฉพาะตำแหน่ง 2 ปีขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพที่ดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

รับสมัคร Sales จังหวัดปราจีน ด่วน

อัตรา : 5

เงินเดือน : 20,000, +ค่าน้ำมัน +incentive + ค่าโทรศัพท์ , ค่าค

สถานที่ทำงาน : ปราจีนบุรี

รายละเอียดของงาน
ออกนอกสถานที่เพื่อพบลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เฉพาะตำแหน่ง 2 ปีขึ้นไป
 • รักงานด้านการขาย
 • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

รับสมัคร Sales Executive จังหวัดสระบุรี

อัตรา : 5

เงินเดือน : 20,000, +ค่าน้ำมัน +incentive + ค่าโทรศัพท์ , ค่าค

สถานที่ทำงาน : สระบุรี

รายละเอียดของงาน
ออกนอกสถานที่เพื่อพบลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เฉพาะตำแหน่ง 2 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ มีบุคลิคภาพที่ดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่

การตลาดเงินเดือน 20,000 จังหวัดอยุธยา

อัตรา : 5

เงินเดือน : 20,000, +ค่าน้ำมัน +incentive + ค่าโทรศัพท์ , ค่าค

สถานที่ทำงาน : อยุธยา

รายละเอียดของงาน
ออกนอกสถานที่เพื่อพบลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เฉพาะตำแหน่ง 2 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักงานขาย
 • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

รับสมัครด่วน Sales Executive จังหวัดสระแก้ว

อัตรา : 5

เงินเดือน : 20,000, +ค่าน้ำมัน +incentive + ค่าโทรศัพท์ , ค่าค

สถานที่ทำงาน : สระแก้ว

รายละเอียดของงาน
ออกนอกสถานที่เพื่อพบลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เฉพาะตำแหน่ง 2 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ มีบุคลิคภาพที่ดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่

รับสมัครด่วน Sales Executive จังหวัดนครราชสีมา

อัตรา : 5

เงินเดือน : 20,000, +ค่าน้ำมัน +incentive + ค่าโทรศัพท์ , ค่าค

สถานที่ทำงาน : นครราชสีมา

รายละเอียดของงาน
ออกนอกสถานที่เพื่อพบลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เฉพาะตำแหน่ง 2 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ มีบุคลิคภาพที่ดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่

รับสมัครด่วน Sales Executive จังหวัดชลบุรี

อัตรา : 2

เงินเดือน : 20,000, +ค่าน้ำมัน +incentive + ค่าโทรศัพท์ , ค่าค

สถานที่ทำงาน : ชลบุรี

รายละเอียดของงาน
ออกนอกสถานที่เพื่อพบลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เฉพาะตำแหน่ง 2 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ มีบุคลิคภาพที่ดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่

รองผู้จัดการฝ่ายการตลาด

อัตรา : 3

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล

รายละเอียดของงาน
-ดูแลยอดทีม
- บริหารงานทีม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์เฉพาะตำแหน่ง3 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ มีบุคลิคภาพที่ดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่

รับสมัครด่วน Sales เงินเดือน 20,000 จังหวัดเพชรบุรี

อัตรา : 5

เงินเดือน : 20,000, +ค่าน้ำมัน +incentive + ค่าโทรศัพท์ , ค่าค

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล

รายละเอียดของงาน
ออกนอกสถานที่เพื่อพบลูกค้า หาลูกค้าใหม่ ดูแล,ฐานลูกค้าเก่า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีบุคลิกภาพที่ดี
 • มีใจรักงานขาย
 • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

ฝ่ายบุคคล

อัตรา : 5

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : ลาดพร้าว42

รายละเอียดของงาน
1. สรรหาบุคลากรเข้าทำงาน
2. บันทึกการทำงานของพนักงาน
3. ควบคุมดูแลพนักงานให้อยู่ในกฏระเบียบ
4. ทำเงินเดือน
5. ยื่นประกันสังคม
6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์เฉพาะตำแหน่ง2 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ มีบุคลิคภาพที่ดี
 • มีความรับผิดชอบสูง

callcenter

อัตรา : 5

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : ลาดพร้าว42

รายละเอียดของงาน
1. โทรติดต่อประสานงานลูกค้า
2. ให้ข้อมูลลูกค้า
3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์เฉพาะตำแหน่ง2 ปีขึ้นไป
 • มีความอดทนต่อสภาวะแรงกดดันได้ดี
 • มีทักษะในการโน้มน้าว

ฝ่ายอสังหา

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : ลาดพร้าว42

รายละเอียดของงาน
สำรวจที่ดิน ทรัพยย์ต่างๆ ติดต่อประสานงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปี ขึ้น
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • มีความสนใจงานด้านอสังหาริมทรัพย์
 • มีความรู้เกี่ยวกับเส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี
 • มีรถจักรยานต์เป็นของตนเอง
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่

sale จังหวัดนครนายก

อัตรา : 2

เงินเดือน : 20,000-25,000 บาท , ค่าน้ำมัน5,000 ,ค่าโทรศัพท์ ,

สถานที่ทำงาน : นครนายก

รายละเอียดของงาน
ติดต่อหน่วยงานเพื่อเสนอโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์เฉพาะตำแหน่ง3 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ มีบุคลิคภาพที่ดี

Admin

อัตรา : 2

เงินเดือน : 10000+

สถานที่ทำงาน : ลาดพร้าว 42แยก5

รายละเอียดของงาน
- ติดต่อประสาน
- คีย์ข้อมูล

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง
 • อายุ 18 ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
 • มีความรับผิดชอบ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

รับสมัครด่วน Sales Executive จังหวัดนครสวรรค์

อัตรา : 2

เงินเดือน : 20,000-25,000 บาท , ค่าน้ำมัน5,000 ,ค่าโทรศัพท์ ,

สถานที่ทำงาน : นครสวรรค์

รายละเอียดของงาน
ติดต่อหน่วยงานเพื่อเสนอโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เฉพาะตำแหน่ง 2 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ มีบุคลิคภาพที่ดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่
 • มีทักษะในการโน้มน้าว
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย

รับสมัครด่วน Sales Executive กาญจนบุรี

อัตรา : 2

เงินเดือน : 20,000-25,000 บาท , ค่าน้ำมัน5,000 ,ค่าโทรศัพท์ ,

สถานที่ทำงาน : กาญจนบุรี

รายละเอียดของงาน
ติดต่อหน่วยงานเพื่อเสนอโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เฉพาะตำแหน่ง 2 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ มีบุคลิคภาพที่ดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่
 • มีทักษะในการโน้มน้าว
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย

รับสมัครด่วน Sales Executive พิษณุโลก

อัตรา : 2

เงินเดือน : 20,000-25,000 บาท , ค่าน้ำมัน5,000 ,ค่าโทรศัพท์ ,

สถานที่ทำงาน : พิษณุโลก

รายละเอียดของงาน
ติดต่อหน่วยงานเพื่อเสนอโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เฉพาะตำแหน่ง 2 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ มีบุคลิคภาพที่ดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่
 • มีทักษะในการโน้มน้าว
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย

รับสมัคร Sales Executive จังหวัดฉะเชิงเทรา

เงินเดือน : 20,000+

สถานที่ทำงาน : ฉะเทริงเทรา

รายละเอียดของงาน
ออกหาลูกค้าข้างนอก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย ชอบการขาย
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี คุยเก่ง
 • มีรถยนต์ส่วนตัว มีใบอนุญาตขับขี่

รับสมคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ด่วน!!! จังหวัดเพชรบูรณ์

เงินเดือน : 20,000+

สถานที่ทำงาน : จังหวัดเพชรบูรณ์

รายละเอียดของงาน
ออกหาลูกค้าเพื่อเสนอการขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง
 • มีความรู้ความสามารถในด้านการขาย
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี พูดเก่ง ยิ้มเก่ง
 • ชอบงานขาย มีใจรักในการขาย
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รับสมัคร Sales Executive ด่วน!! จังหวัดนครปฐม

เงินเดือน : 20,000++

สถานที่ทำงาน : จังหวัดจังหวัดนครปฐม

รายละเอียดของงาน
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อกระตุ้นยอดขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีความรู้ด้านการขาย การนำเสนอขาย
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี พูดเก่ง
 • มีใจรักในงานทางด้านการขาย
 • หากมีประสบการณ์ด้านการขายจพิจารณาพิเศษ

รับสมัคร Sales Executive ด่วน!! ประจำจังหวัดชัยนาท

เงินเดือน : 20,000++

สถานที่ทำงาน : จังหวัดชัยนาท

รายละเอียดของงาน
ออกหาลูกค้าเพื่อเสนอขายโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีใจรักงานด้านการขาย
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย ชอบการขาย
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มเก่ง คุยเก่ง

รับสมัคร Sales Executive จังหวัดอ่างทอง ด่วน!!!

เงินเดือน : 20,000++

สถานที่ทำงาน : จังหวัดอ่างทอง

รายละเอียดของงาน
ออกพบลูกค้าด้านนอก เพื่อเสอโครงการและสร้างยอดขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีใจรักในการขาย
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย ชอบการขาย
 • ชอบหาประสบการณ์ใหม่ๆ

รับสมัคร Sales Executive ประจำ จังหวัดสมุทรปราการ ด่วน!!

เงินเดือน : 20,000++

สถานที่ทำงาน : จังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียดของงาน
ออกหาลูกค้าด้านนอกตามพื้นที่นั้นๆหรือพื้นที่ใกล้เคียง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • รักในงานขาย
 • ต้องการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆอยู่เสมอ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีต่อผุ้อื่น
 • มีทัศนคติในแง่บวก

รับสมัคร Sales Executive ด่วน!! ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี

เงินเดือน : 20,000++

สถานที่ทำงาน : จังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียดของงาน
ออกพบลูกค้าด้านนอก เพื่อเสนอโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีใจรักในงานทางด้านการขาย
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • ชอบเรียนรูประสบการณ์ใหม่ๆ
 • หากมีประสบการณ์ด้านการขายจพิจารณาเป็นพิเศษ

รับสมัคร Sales Executive ด่วน!! ประจำจังหวัดปทุมธานี

เงินเดือน : 20,000++

สถานที่ทำงาน : จังหวัดปทุมธานี

รายละเอียดของงาน
เพิ่มฐานลูกค้าใหม่

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • รักงานด้านการขาย
 • พูดเก่ง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รับสมัคร Sales นนทบุรี ด่วน!!

อัตรา : ไม่จำกัด

เงินเดือน : 20,000++

สถานที่ทำงาน : จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดของงาน
เพิ่มฐานลูกค้าใหม่

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย ชอบการขาย
 • รักงานด้านการขาย
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี พูดเก่ง
 • ขยัน มีความกระตือรือร้น

วิธีการรับสมัครงาน
ผ่าน appjob,/ สมัครที่บริษัทโดยตรง หรือ ส่งจดหมายมายังบริษัท

สำนักงาน วิชาการรัฐศาสตร์
127, ลาดพร้าว 42 แยก 5, แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 088-7860670
แฟกซ์ : 02 -513 - 9935

ติดต่อ : คุณอัญชุลี

http://www.peunrian.com